muhasebe bölümü 2008-2009 zümresi devamı

2008-06-05 13:54:00

FİNANSAL YATIRIM

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

KAZANDIRILAN YETERLİLİKLER

Finansal yatırım araçları

40/24

Finansal yatırım araçlarını değerlendirmek

Türev piyasa araçları

40/24

Türev piyasa araçlarını değerlendirmek

Finansal işlemler

40/24

Finansal işlemleri yapmak

-Üst sınır  : 40*3 = 120                                120/36 = 3,3    4

-Alt sınır   : 24*3 =  72                                   72/36 = 2

*Uygulayacağımız saat    :  3 saat

 

     SERMAYE PİYASASI KAYITLARI

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

KAZANDIRILAN YETERLİLİKLER

Şirket analizi

40/24

Şirket analizi yapmak

Finansal kurumlar muhasebesi

40/24

Muhasebe kayıtları yapmak

Finansal tablo ve raporlar

40/24

Tablo ve raporları düzenlemek

 

-Üst sınır  : 40*3 = 120                                120/36 = 3,3    4

-Alt sınır   : 24*3 =  72                                   72/36 = 2

*Uygulayacağımız saat    :  3 saat

 

 

 

Muhasebe ve Finansman Alanı 12. Sınıf Bilgisayarlı Muhasebe Dalı Dersleri :

SIRA

DERSİN ADI

MODÜL SAYISI

BELİRLENEN HAFTALIK DERS SAATİ

1

*İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

26

24

2

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

4

3

3

MALİYET MUHASEBESİ

2

2

 

TOPLAM

32

29

 

  *İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

 

       (*) Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersleri ifade eder.

 

*İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

DERSİN MODÜLLERİ

MODÜL SAYISI

KAZANDIRILAN YETERLİLİKLER

*TİCARİ BELGELER DERSİ MODÜLLERİ

5

Ticari belgeleri düzenleyebilme yeterliliklerini kazanır

 

OFİS PROGRAMLARI DERSİ MODÜLLERİ

4

Ofis programlarını kullanma yeterliliğini kazanır

GENEL MUHASEBE-1 DERSİ MODÜLLERİ

3

Basit usulde defter tutma yeterliliklerini kazanır

GENEL MUHASEBE -2 DERSİ MODÜLLERİ

4

Tek düzen muhasebe sistemi ve bilanço esasına göre defter tutma yeterliliklerini kazanır

*BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSİ MODÜLLERİ

6

Bilgisayarlı muhasebe paket programını kullanma ve verileri kaydetme yeterliliklerini kazanır

ŞİRKETLER MUHASEBESİ MODÜLLERİ

4

Şirket türleri ve özelliklerine göre muhasebe kayıtlarını tutma yeterliliklerini kazanır

TOPLAM

26

 

 

 

     ŞİRKETLER MUHASEBESİ

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

KAZANDIRILAN YETERLİLİKLER

Şahıs şirketleri

40/16

Şahıs şirketi işlemleri yapmak

Sermaye şirketleri

40/24

Sermaye şirketi işlemleri yapmak

Şirket kapanış işlemleri

40/24

Şirket kapanış işlemleri yapmak

kooperatifler

40/24

Kooperatif işlemleri yapmak

 

-Üst sınır  : 40*4 =160                                160/36 = 4,4 ≈     5   

-Alt sınır  : 16+24+24+24 =88                      88/36 = 2,4      3

*uygulayacağımız saat   :    3   saat

 

    MALİYET MUHASEBESİ

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

KAZANDIRILAN YETERLİLİKLER

Ürün ve hizmet maliyeti

40/32

Ürün ve hizmet maliyetini hesaplamak

Maliyet kayıtları

40/32

Maliyet kayıtları yapmak

 

-Üst sınır  : 40*2 =80                                80/36= 2,2    3

-alt sını     : 32*2 =64                                64/36= 1,7    2

*uygulayacağımız saat     :  2    saat

 

 

*** NOT : Seçmeli dersin okul idaresi tarafından belirlenmesine karar verildi.

 

Öğretim yöntem ve teknikleri - öğrenci kazanımları - sınavlar

 

          Dersler işlenirken öğrenciler araştırmaya sevk edilmeli ve aktif hale getirilmelidirler. Öğrenciye daha çok rehberlik etmeli ve öğrencilerin kendi kendilerine öğrenme yeteneğini kazanmalarına yardımcı olmalıyız.

         Öğrencilerimizin Muhasebe ve Finansman alanının temel bilgi ve becerilerini kazanmaları , Bilgisayarlı Muhasebe dalının gerektirdiği özel yetenek, beceri  ve mesleki yeterliliklere sahip olmaları için onlara her konuda yardımcı olmalıyız.

 

      *** - 2 şer saatlik derslerden her dönem 2 ,

              3 ve daha fazla saate sahip dersler içinse her dönem 3 er sınav yapılması kararlaştırılmıştır.

    

61
0
0
Yorum Yaz