sirketler muhasebesi 2. yazılı sınav soruları

2008-12-29 15:50:00

GÖRDES MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12-C SINIFI ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

1) Turan TÜRK ve ortakları kolektif şirketi 350.000 YTL sermaye ile 25.08.2008 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Ortakların sermaye taahhütleri aşağıdaki gibidir.

  • - Turan TÜRK :          170.000 YTL
  • - Halil ÖMÜR :          75.000 YTL
  • - Ufuk YILDIRIM :   105.000 YTL

***Ortaklar taahhütlerini 3 ay içinde gerçekleştireceklerini belirtmişlerdir.                        Turan TÜRK 28 Ağustos tarihinde 45.000 YTL nakit, 20.000 YTL ticari mal, 35.000 YTL lik bir taşıt vererek sermaye taahhüdünün bir bölümünü yerine getirmiştir.

Halil ÖMÜR 30 Ağustos tarihinde taahhüdünün tamamını bir  çek vererek gerçekleştirmiştir.

Ufuk YILDIRIM 5 Eylül tarihinde 40.000 YTL  lik hisse senedi vererek taahhüdünün bir kısmını ödemiştir.

15 Kasım tarihinde Turan TÜRK kalan taahhüdünü nakit olarak yerine getirmiştir.                20 Aralık tarihinde Ufuk YILDIRIM kalan taahhüdünü nakit olarak ödemiştir.

     İSTENENLER: - Gerekli yevmiye defteri ve defteri kebir kayıtlarını yapınız.(35 puan)

2) Hüsnü YILDIRIM-Nuriye YILDIRIM kolektif şirketinin dönem karı  125.000 YTL dir. Sözleşme gereği dönem karının %20' si yönetici ortak Hüsnü YILDIRIM a yönetici payı olarak ödenmiştir. H. YILDIRIM şirketin 2/3 hissesine, N. YILDIRIM da 1/3 hissesine sahiptir. Kar  payı ortaklara sermayeleri oranında dağıtılmaktadır. Ortakların kar paylarının yarısı çekle yarısı da nakit olarak ödenmiştir.

           İSTENENLER: - Gerekli yevmiye defteri kayıtlarını yapınız.(15 puan)

3) Bozkurt  ticaret A.Ş. beş kurucu ortak tarafından 16.03.2008 tarihinde ani bir şekilde kurulmuştur.Ana sözleşmeye göre şirket sermayesi 750.000 YTL olup ortakların sermaye payları eşittir.Sermayenin % 004’ ü kadar bedel, tüketici fonu olarak kurucu ortak Ali BOZKURT  tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına Ziraat Bankasına yatırılmıştır.Ortaklar sermaye paylarının ¼’ ünü üç ay içinde ödeyeceklerdir. Şirketin kuruluşu esnasında 1500 YTL+ KDV masraf yapılmış ve Ozan ESEN tarafından ödenmiştir(diğer ortklr: Veli KOÇ, Fatih ERDAL, Ali TOSUN).25.05.2008 de Ali BOZKURT  ve Ali TOSUN nakit, Ozan ESEN demirbaş, Veli KOÇ ticari mal, Fatih ERDAL da bina vererek taahhütlerinin ¼ ünü ödemişlerdir. Ortaklar geri kalan taahhütlerinin tamamını 25.08.2010 yılında nakit olarak yerine getirmişlerdir.

İSTENENLER: - Gerekli yevmiye defteri kayıtlarını yapınız.(50 puan)

 NOT: Sınav süresi 40 dakikadır!!!                                          Başarılar dilerim,

                                                                                    Muhasebe ve Finansman Öğretmeni

                                                                                                  Hüsnü YILDIRIM

1402
0
0
Yorum Yaz